CMC Telecom – Cty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Dịch Vụ Internet

CMC Telecom cung cấp dịch vụ truyền dẫn internet cáp quang cho doanh nghiệp. Bao gồm các dịch vụ Internet Cáp Quang, Kênh thuê riêng Leased Line cho doanh nghiệp có nhu cầu cao về đường truyền.

Dịch Vụ VAS

Value Added Services - Dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng viễn thông, do chính CMC Telecom cung cấp. Bao gồm các giải pháp về Tổng đài thoại Voice IP và Giải pháp wifi marketing trên đường truyền.

Giải Pháp CNTT

CMC Telecom cung cấp các giải pháp dữ liệu trực tuyến Internet Data Center và giải pháp Điện toán đám mây ( Cloud Services ) dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu cao về công nghệ.