Dịch Vụ Kênh Truyền

CMC Telecom cung cấp dịch vụ kênh truyền dẫn công nghệ cáp quang cho doanh nghiệp. Bao gồm các dịch vụ Internet Cáp Quang, Kênh thuê riêng Leased Line cho doanh nghiệp có nhu cầu cao về đường truyền.

Dịch Vụ VAS

Dịch vụ giá trị gia tăng trên nền công nghệ Internet. Bao gồm các dịch vụ : Tổng Đài Ảo - Đầu Số Điện Thoại VoIP , Dịch vụ Cloud Server, Dịch vụ Office 365, Giải pháp wifi marketing

Giải Pháp CNTT

CMC Telecom cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. Thi công hệ thống mạng LAN, Dịch vụ Data Center - Trung Tâm Dữ Liệu ...